Pokretanje motorne pile

Pokazat ćemo vam kako sigurno i pravilno pokrenuti motornu pilu. Ovdje možete pogledati različite pristupe i načine pokretanja.


PRIJE POKRETANJA VAŠE STIHL MOTORNE PILE 

Prije početka rada s motornom pilom osigurajte radno okruženje.


PRIPREMITE RADNO OKRUŽENJE ZA RAD S MOTORNOM PILOM 

  • Motorne pile produciraju otrovne plinove, čim se motor pokrene. Ti plinovi mogu biti bez mirisa i nevidljivi. Stoga radite samo na otvorenom ili u dovoljno prozračnim prostorijama. Zatvorene prostorije nisu prikladno radno okruženje.
  • Provjerite površine radnog mjesta. Upozorenje: Postoji opasnost od klizanja na klizavom, vlažnom, snježnom, ledenom terenu, padinama, na neravnom terenu ili na svježe oguljenom drvetu, tj. oguljenoj kori drveta. 
  • Osobe, a posebno djecu, držite podalje od mjesta rada.


Nakon što ste napunili gorivo obratite pažnju na sljedeće: 
Uvijek radite na udaljenosti od 3 metra od mjesta na kojemu punite spremnik goriva.

Provjerite radno okruženje zbog mogućih prepreka prilikom rada. Uvijek osigurajte čiste i prohodne prilaze za bijeg u nuždi. Klizave, neravne ili ledene površine mogu biti opasne i stoga ih treba izbjegavati.
 
Pobrinite se da u blizini radnih površina nema drugih osoba. Isto tako, nikada ne radite sami i pobrinite se da su ostale kolege ili osobe koje vam u slučaju potrebe mogu priskočiti u neposrednoj blizini.POKRENITE VAŠU MOTORNU PILU – OBJASNIT ĆEMO VAM SVE POTREBNE KORAKE 

 

Radno okruženje je sigurno i provjereno. Tek tada možete pokrenuti motornu pilu i započeti rad. Slijedite sigurnosne upute iz uputa za uporabu motorne pile za svaki od sljedećih koraka. Prva uputa odnosi se na pokretanje motorne pile bez funkcije M-Tronic. Nakon ovih uputa slijede i upute za pokretanje uređaja s funkcijom M-Tronic.

Sljedeće upute opisuju prvi korak. Alternativno, motornu pilu možete pokrenuti u položaju između nogu ili koljena, ukoliko pilu ne možete pokrenuti u gustišu ili na snijegu uslijed klizavog  terena. Kada pokrećete pilu u položaju između koljena i bedara, pojedinačni koraci poput stabiliziranja motorne pile kod pokretanja na tlu nisu potrebni.


POKRETANJE MOTORNE PILE BEZ M-TRONIC


OTPUSTITE KOČNICU LANCA

Obavezno aktivirajte kočnicu lanca prije pokretanja motorne pile. Da biste to učinili, gurnite kočnicu lanca naprijed.

UKLONITE ŠTITNIK VODILICE 

Uvijek uklonite štitnik vodilice prije pokretanja motorne pile.

PRITISNITE DEKOMPRESIJSKI VENTIL 

Ako vaša motorna pila ima dekompresijski ventil, pritisnite je. To će olakšati pokretanje motora i uređaja u cjelini. 

VIŠE PUTA PRITISNUTI PUMPU ZA GORIVO 

Ako vaša motorna pila posjeduje pumpu za gorivo, pritisnite je nekoliko puta. To olakšava postupak pokretanja i smanjuje broj poteza povlačenja užeta prilikom pokretanja. 

KOMBINIRANU POLUGU PODESITI NA FUNKCIJU CHOCKE  (HLADNO POKRETANJE UREĐAJA) 

Podesite kombiniranu polugu na funkciju chocke / hladno pokretanje. Da biste to učinili, prvo aktivirajte ručicu gasa. Zatim gurnite kombiniranu polugu do kraja.

MOTORNU PILU POSTAVITE NA RAVNU POVRŠINU

Za početak postavite motornu pilu na ravnu površinu. Garnitura za rezanje ne smije dodirivati zemlju, time biste sebe doveli u opasnost.

STABILIZIRAJTE MOTORNU PILU 

S obje ruke držite motornu pilu na tlu. Lijeva ruka je na ručki, a desna na užetu za pokretanje. Zakoračite desnim vrhom stopala prema sražnjoj ručki. Na ovaj način ćete stabilizirati motornu pilu. 

POVUCITE UŽE ZA POKRETANJE 

Desnom rukom polako povlačite uže za pokretanje dok ne osjetite otpor. Tek tada nekoliko puta snažno povlačite uže dok se motor nakratko ne pokrene. Povlačite uže što vertikalnije prema gore, s tim da uže ne smije dirati kućište zračnog filtra. 

MOTOR SE POKREĆE NAKRATKO

Motor se pokreće ali samo nakratko, ali se i odmah zaustavlja. Sada otvorite choke na način da pokrećete kombiniranu polugu za jedan položaj prema gore u polupoložaj gasa.

PONOVNO POVUCITE UŽE ZA POKRETANJE 

Ponovno povucite uže za pokretanje, sve dok se motor ponovo ne pokrene.  

DODIRNITE POLUGU GASA 

Čim se motor pokrene i proradi, kažiprstom dodirnite polugu gasa. Sada se kombinirana poluga vraća u normalan položaj praznog hoda.

PODIGNITE MOTORNU PILU 

Lagano podignite motornu pilu s tla, ali ne dodirujte polugu gasa. 

OTPUSTITE KOČNICU LANCA 

Sada otpustite kočnicu lanca povlačenjem ručke kočnice lanca prema sebi lijevom rukom. Ne puštajte upravljač. Ako čujete klik, lanac je aktiviran i sada se može kretati preko vodilice.

PROVJERITE PODMAZANOST LANCA 

Prije no što započnete, provjerite podmazanost lanca: Ako lanac pri punom gasu  držite iznad komada papira ili svjetlijeg drveta, na njima morate vidjeti jasan trag ulja.

SIGURNOSNA RADNA TEHNIKA 

Pila je sada spremna. Za sigurnosnu tehniku rada, najprije proučite upute za korištenje motorne pile.

POKRETANJE MOTORNE PILE S FUNKCIJOM M-TRONIC


OTPUSTITE KOČNICU LANCA

Obavezno aktivirajte kočnicu lanca prije pokretanja motorne pile. Da biste to učinili, gurnite kočnicu lanca naprijed.

UKLONITE ŠTITNIK VODILICE 

Uvijek uklonite štitnik vodilice prije pokretanja motorne pile.

PRITISNITE DEKOMPRESIJSKI VENTIL 

Ako vaša motorna pila ima dekompresijski ventil, pritisnite ga. To će olakšati pokretanje motora i uređaja u cjelini. 

VIŠE PUTA PRITISNUTI PUMPU ZA GORIVO 

Ako vaša motorna pila posjeduje pumpu za gorivo, pritisnite je nekoliko puta. To olakšava postupak pokretanja i smanjuje broj poteza povlačenja užeta prilikom pokretanja. 

KOMBINIRANU POLUGU PODESITE NA STARTNU POZICIJU 

Podesite kombiniranu polugu na startnu poziciju (▲).

MOTORNU PILU POSTAVITE NA RAVNU POVRŠINU

Za početak postavite motornu pilu na ravnu površinu. Rezna garnitura ne smije dodirivati tlo, time biste sebe doveli u opasnost.

STABILIZIRAJTE MOTORNU PILU 

S obje ruke držite motornu pilu na tlu. Lijeva ruka je na ručki, a desna na užetu za pokretanje. Zakoračite desnim vrhom stopala prema sražnjoj ručki. Na ovaj način ćete stabilizirati motornu pilu. 

POVUCITE UŽE ZA POKRETANJE 

Desnom rukom polako povlačite uže za pokretanje dok ne osjetite otpor. Tek tada nekoliko puta snažno povlačite uže dok se motor nakratko ne pokrene. Povlačite uže što vertikalnije prema gore, s tim da uže ne smije dirati kućište zračnog filtra. 

DODIRNITE POLUGU GASA 

Čim se motor pokrene i radi, kažiprstom dodirnite polugu gasa. Sada je kombinirana poluga u radnom položaju (I).

PODIGNITE MOTORNU PILU 

Polako podignite motornu pilu, ali ne dodirujte  ručicu gasa. 

OTPUSTITE KOČNICU LANCA 

Sada otpustite kočnicu lanca povlačenjem ručke kočnice lanca prema sebi lijevom rukom. Ne puštajte upravljač. Ako čujete klik, lanac je aktiviran i sada se može kretati preko vodilice.

PROVJERITE PODMAZANOST LANCA 

Prije no što započnete, provjerite podmazanost lanca: Ako lanac pri punom gasu  držite iznad komada ili svjetlog drva, na njima se mora vidjeti jasan trag ulja.

SIGURNOSNA RADNA TEHNIKA 

Pila je sada spremna. Za sigurnosnu tehniku rada, najprije proučite upute za korištenje motorne pile.
JEDNOSTAVNO POKRETANJE SA STIHL ERGOSTART I STIHL ELASTOSTART FUNKCIJOM


Pored naprijed opisanog M-Tronic sistema za pokretanje nudimo vam pojašnjenja i drugih značajki koje pojednostavljuju postupak pokretanja vaše motorne pile: STIHL ErgoStart značajno smanjuje napor prilikom pokretanja, a specijalna ručica za pokretanje STIHL ElastoStart omogućava jednostavan postupak pokretanja bez povratnih sila. 

NAPOMENA

Naše upute koristite samo kao dodatak uputama za uporabu vaše STIHL motorne pile. Prije no što započnete rad s motornom pilom, upoznajte se s uređajem, pažljivo pročitajte upute za uporabu i ako imate bilo kakvih pitanja, izravno se obratite lokalnom STIHL Ovlaštenom trgovcu ili serviseru. 


SAŽETAK: POKRETANJE STIHL MOTORNE PILE 


  • Način pokretanja STIHL motorne pile može varirati ovisno o modelu.
  • Prije pokretanja pažljivo pročitajte upute za uporabu vaše motorne pile.
  • Postoje dva načina za sigurno pokretanje vaše STIHL motorne pile: pokretanje u savijenom položaju korisnika s tla i pokretanje na koljenima korisnika.
  • Na modelima s M-Tronicom olakšano je pokretanje te neki koraci nisu isti ili ih nema kod modela bez funkcije M-Tronic, na primjer drugo aktiviranje užeta za pokretanje.
  • Rad s motornom pilom započinje tek nakon uspješnog pokretanja motora. Prilikom pokretanja s tla ne dižite motornu pilu sve dok je uspješno ne pokrenete.
  • Ako se motorna pila ne pokrene unatoč ispravnom postupku pokretanja motora, preporučujemo vam da se obratite lokalnom STIHL Ovlaštenom trgovcu ili serviseru.