Impressum

Copyright © UNIKOMERC-UVOZ 2014.

UNIKOMERC-UVOZ, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb Amruševa 10
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080193497
Poslovna banka OTP BANKA d.d. Zagreb, žiro-račun br. 2407000-1100003409
Temeljni kapital društva iznosi 15.000.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
Direktor i član uprave društva je Z. Böhm, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
OIB: 59833106486